GDPR

Dataansvarlige

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til min behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte mig Hellena Rosali, du finder kontaktinformation længere nede. 

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Nyhedsbrev, kontakt info i forhold til behandling i klinikken – Klinik Helios, retreat, aftalt med personen information omkring sundheds oplysninger.

Persondatapolitik & vilkår for din behandling af Hellena Rosali

Velkommen som klient hos Klinik Helios. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler relevante oplysninger om dig.

Hvilke personoplysninger opbevarer vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer jeg oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den plan der tilretteligges til dig.

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål, ved længere behandlingsforløb. Disse oplysninger noteres sikkert.

Jeg kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter jeg først dit samtykke.

Vidergivelse af personoplysninger

Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan jeg udveksle dine helbredsoplysninger internt med en kollega i branchen, med dit samtykke.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

Hvor længe bevares personoplysninger?

Din sundhedsjournal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578

I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

E-mail korrespondance mellem dig og klinikken slettes når den ikke længere er relevant og senest efter 1 år.

Dine rettigheder i forbindelse med personoplysninger

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig.

Hellena Rosali er den dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder kontaktoplysninger nedenfor.

Hellena A. R. Kirkegaard

Adresse: Stutterivænget 5, 1th – 3400 Hillerød

CVR-nr.: 39795531

Telefon: 60 59 33 11

E-mail: info@hellena-rosali.dk

SSL sikkerhed/kryptering

Ved online booking og generel brug af person følsomme oplysninger, bliver der brugt en sikker SSL sikkerhed / Kryptering.

Ved databrud

Med den nye persondataforordning er det min pligt at oplyse den nationale persondatamyndighed (det vil sige Datatilsynet i Danmark) omkring databrud. Dette skal gøres indenfor 72 timer efter et databrud. Vi har som databehandlere pligt til at underrette både vores brugere og Datatilsynet omkring et brud og vi har sikret, at vi har en procedure for det i vores virksomhed. Du vil blive kontaktet ved et databrud, indenfor samme tidsramme.

Klage over håndtering af personoplysninger

Klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk